مجله تفریحی فان دبلیو

دیپ وب و دارک وب,کتاب های نایاب,ترسناک,اسرار کشف نشده,اسرار کیهان,اجنه و شیاطین

داستان ترسناک چشم ابلیس | قسمت دوم

داستان ترسناک چشم ابلیس | قسمت دوم,داستان ترسناک,داستان ترسناک چشم ابلیس,همه قسمت های داستان ترسناک چشم ابلیس,داستان وحشت انگیز,مجموعه داستان چشم ابلیس

داستان ترسناک چشم ابلیس | قسمت دوم مجله آنلاین فان دبلیو چشمامو باز کردم..یه گربه سیاه از کنارم رد شده بود.نانادی با لکنت:گ‌..گر.. ‌گربه بود. +فکر نمیکردم تو از گربه بترسی؟! _فکر نمیکردم گربه باشه +هی اونجارو نانادی به همون سمتی ک اشاره کردم نگاه میکرد.یه جسم شیشه ایه دایره ایه آبی رنگ … از همونا ک مامانبزرگمم جلوی آینه قدیمیش نصب کرده بود تا […]

داستان ترسناک چشم ابلیس | قسمت اول

داستان ترسناک چشم ابلیس | قسمت اول,داستان ترسناک,داستان ترسناک چشم ابلیس,همه قسمت های داستان ترسناک چشم ابلیس,داستان وحشت انگیز,مجموعه داستان چشم ابلیس,

داستان ترسناک چشم ابلیس | قسمت اول مجله آنلاین فان دبلیو   صدای به هم خوردن دندوناش پشت گوشم همون سمفونی تکراری رو مینواخت…خرچ خرچ…انگار ی چیز سفتیو بین دندوناش میفشرد.ولی بعد آروم میشد انگار ک لقمشو نرم کرده و کم کم صدای نفس نفس زدناش ک راحت میشد هرم نفساشو کنار گوشت حس کنی…کاملا واقعی این یه رویا نبود..ترکیبی بود از رویا و واقعیت.میتونست […]