مجله تفریحی فان دبلیو

دیپ وب و دارک وب,کتاب های نایاب,ترسناک,اسرار کشف نشده,اسرار کیهان,اجنه و شیاطین

داستان خانه ۶۶۶ | قسمت پنجم

خانه 666

داستان خانه ۶۶۶ | قسمت پنجم خانه ی ✝️ ۶۶۶ ✝️ بخش پنجم ( پایانی) بعد از مسلمان شدنم همش افرادم دنبالم بودند,یکشب منو گرفتن و وارد خانه کردن,علی که سرباز ارشد شده بود,با چاقو دست منو خراشید و خونو خورد,سامانم همون کارو کرد,محمد چاقو رو گرفت و کرد تو گردن سامان و دست منو باز کرد,منم لگدی به علی زدم و و با دستم […]

داستان خانه ۶۶۶ | قسمت چهارم

خانه 666

داستان خانه ۶۶۶ | قسمت چهارم خانه ی ✝️ ۶۶۶ ✝️ بخش سوم این امکان نداشت,نمی تونست حقیقت داشته باشه.متن نامه به این شکل بود امروز,روز آخر زندگیم است.ابلیس هیچ قدرتی ندارد بدون ما.اون از ما سو ء استفاده می کرد,خدا خالق حقیقی جهان و ما است . ابلیس در بدن ما و روح ما است.مهدی,تا وقت هست خودتو از اون خلاص کن و به […]

داستان خانه ۶۶۶ | قسمت سوم

خانه 666

داستان خانه ۶۶۶ | قسمت سوم همه ی ما اشتباه می کردیم. من گفتم :منظورتان چیه استاد,درباره ی چی اشتباه می کردیم . استادم گفت :به حرف های اون کسی که کشتی فکر کن. با خنده گفتم :کدومشون ؟ -افتخاری نیست کشتن آدما,افتخار نجات دادن آنهاست. گفتم :استاد چرا اینطوری حرف میزنین,منظوریتان چیه ؟ -به حرف های سیدی که کشتی فکر کن. اون که کل […]

داستان خانه ۶۶۶ | قسمت دوم

خانه 666

داستان خانه ۶۶۶ | قسمت دوم خانه ی ✝️ ۶۶۶ ✝️ بخش دوم با هم وارد خانه شدیم,او پشت سر من بود و کاملا بهم اعتماد داشت,وقتی وارد خانه شد,افراد دست اونو بستن و وسط دایره نشاندن. رو به من گفت :اینجا چه خبره ؟ اینا کین. من بهش گفتم :سرورم دستور دادند تو رو وادار به پرستشش کنم. -من که به خدا ایمان دارد,درسته […]