مجله تفریحی فان دبلیو

دیپ وب و دارک وب,کتاب های نایاب,ترسناک,اسرار کشف نشده,اسرار کیهان,اجنه و شیاطین

چرا بی خدا شده اید؟ دلایل بی خدایی

چرا بی خدا شده اید؟ دلایل بی خدایی,دلیل بی خدایی,چرا بی خدا میشوند؟,دلیل آتئیست شدن,دلیل بی اعتقادی به خدا چیست؟,خدایی وجود ندارد,مباحث آتئیست ها

چرا بی خدا شده اید؟ دلایل بی خدایی مجله آنلاین فان دبلیو   چرا بی خدا شده اید؟   نخست اینکه بیخدایی دین نیست که دلایل من برای بیخدایی، برای دیگر خداناباوران هم، صدق کند و همه این دلایل را داشته باشند باید اینگونه پرسید؛ چرا بیخدایی؟ اما دلایل من برای بیخدایی! دلایل من برای اینکه به هیچ خدایی باور ندارم نخست اینست که شما […]

ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪ هستند، ﮔﻨﺎﻩ ﺩﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪ هستند، ﮔﻨﺎﻩ ﺩﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟,دین بد است,بدی های ادیان,آیا واقعا دین ها اشتباه هستند,آتئیست,آگنوستیک و آتئیست,آتئیست و آگنوستیک,دانستنی ها درباره آتئیست

ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪ هستند، ﮔﻨﺎﻩ ﺩﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ مجله تفریحی فان دبلیو   ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪ هستند، ﮔﻨﺎﻩ ﺩﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪ هستند ﻭ معنای واقعی ﺩﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪ ﺭا به نیکی سوق بدهد. ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دین نمی‌توﺍﻧﺪ ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ نیک گرداند و همدست سازد، ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎﻥ از ضعف و در عمل شکست آن دین است. عیب از دین است که […]