مجله تفریحی فان دبلیو

دیپ وب و دارک وب,کتاب های نایاب,ترسناک,اسرار کشف نشده,اسرار کیهان,اجنه و شیاطین

چرا بی خدا شده اید؟ دلایل بی خدایی

مجله آنلاین فان دبلیو

 

چرا بی خدا شده اید؟

 

نخست اینکه بیخدایی دین نیست که دلایل من برای بیخدایی، برای دیگر خداناباوران هم، صدق کند و همه این دلایل را داشته باشند
باید اینگونه پرسید؛ چرا بیخدایی؟

اما دلایل من برای بیخدایی!
دلایل من برای اینکه به هیچ خدایی باور ندارم نخست اینست که شما دلیلی برای وجودِ خدا نداری!
بارها برهان های شما را رَد کردیم(چه علمی و چه فلسفی)
ممکن است شما ردیه های ما را قبول نداشته باشی اما خودمان قبول داریم، چون ردیه های ما شاهد علمی دارد
پس امروز خدا را طور دیگری بررسی میکنیم
با این پرسش شروع میکنم، اصلاً شما چرا خداباوری؟!
چرا مردم خداباور هستند؟!(این خدا میتواند الله، یهوه، اهورا، بت ها، سنگ ها، چوبها و خدا گاو و گوسفند و … هم باشد)
چرا مردم اولیه خدا ساختند؟!
انسانهای ابتدایی و جامعه های قبیله ای را در نظر بگیرید که در آن هنوز خانواده ای وجود ندارد
یعنی فقط زنی وجود دارد و از بچه هایش در قبیلهٔ مادری نگهداری میکند، شوهری وجود ندارد، پدری وجود ندارد، معلوم نیست فرزندان حاصل کدام مرد هستند، مرد ها فقط می آیند یک رابطهٔ جنسی برقرار میکنند و میروند
نه پدری وجود دارد، نه شوهری، فقط زن است با فرزندانش
در این دوره خدایان به صورت ماده وجود داشتند و هیچ خدای سیبیلویی وجود نداشته، چون مرد هنوز یک حیوان وحشی بوده که عضو خانواده نبوده است و زن هنوز آنرا به خانواده وارد نکرده، هیچ مردی در کنارش زن را نمیخواهد، بلکه در دشت و بیابان به صورت انفرادی زندگی میکند و گاهی برای شکار، جمعی از مردان دور هم جمع میشوند
اولین خدایانی که به وجود آمدند، خدایان حاملگی بودند، زن نمیدانست علت اینکه بادار میشود چیست
برای همین، علت را یک موجود نامرئی میدانست که موقع حمام کردن بچه ای را وارد شکم او میکند، که به او میگویند خدای حاملگی
بعد از آن، خداهای طبیعت به وجود آمدند
مثلاً فرض کنید چند مرد با هم به شکار میرفتند و ناگهان صاعقه ای به درختی میخورد و آتش میگرفت، اینجا خدای صاعقه ها به وجود آمدند
بعد ها با پیشرفت کشاورزی و اهلی شدن مرد توسط زنان، خدایِ محصولات مثلِ خدایِ گندم خدایِ برنج(که هنوز هم در جوامع افریقایی وجود دارد) خدایِ گاو به وجود آمد
بعد ها دیدند هرچی دارند از حیواناتی مثل گاو دارند، و گاو برایشان مقدس شد و چون بهشان غذا میداد، شد علت زندگیشان، حتی قیمت گاو و گوسفند از زن و فرزند بیشتر شد و کم کم حق پدری به وجود آمد
بعد ها به پیشرفت انسان از نظر هوشی و فکری، گروهی در شهرشان، روستایشان از حیوانات و سایر چیزها مجسمه هایی ساختند و آنرا پرستیدند و مقدس شمردند
مثلاً خدای حاملگی، خدای مردگان، خدای زنان، خدای چارپایان، خدای خورشید، چرا؟!
چون روزی خودشان را از این ها بدست میاوردند، به فکر مرگ افتادند، برای خودشان جهان های بعد از مرگ متصور شدند، علتش ترس بود
دلیل بعدی روح بود، علت جان داشتن خودشان را روح میدانستند، زیرا آنموقع کارایی های مغز را نمیدانستند
بعد ها فهمیدند سنگ و چوب، جان ندارد و از بین میرود، اینگونه بود که خدایان نامرئی متصور شدند
صفات خدایان پیشرفت کرد، اگر خدا دانا، بینا و قادر روزی دهنده بود با پیشرفت عقل و هوش انسانها، صفات خدا هم پیشرفت کرد، شد عادل شنوا مهربان و بخشنده و …
پس خدایان ابتدایی با پیشرفت هوش انسان پیشرفت کردند
تا اینکه این خدایان به صورت خدای امروزی یعنی مثلاً الله درآمد، خدایی که آنزمان کسی نمیتوانست رَدش کند، چون صفاتش را پیشرفت داده بودند
در واقع انسان علت چیزی را نمیدانست برای آن خداسازی میکرد
پس خدا نادانی انسانها بود و با مرور صفاتش پیشرفت کرد
این یکی از دلایل بیخدایی برخی از ماست که خدا ساختهٔ ذهن و حاصل نادانی بشر است
اما امروز میدانیم که هرچیزی علتی دارد و نظم طبیعیت حاصلِ آزمون و خطا است، اینگونه فرگشت یافتیم
امروز فکر و هوش ما به قدری پیشرفت کرده که وقتی حتی پاسخ سؤال و علت چیزی را نمیدانیم، نیازی نیست مثل انسان های بدوی خداسازی کنیم برای آن!
بلکه به دنبال کشف علت آن پدیده میرویم، چه نیازی به خداست…

 

 

دلایل بی خدایی

 

شما بیخدا نمیشوی چون حافظهٔ ژنتیکی ات پر از خداباوری و خداسازی اجدادت میباشد
ما دو حافظه داریم، حافظهٔ ژنتیکی و حافظهٔ معمولی
حافظهٔ ژنتیکی یک سری کد و حافظه است که از اجدامان به ارث برده ایم
در واقع بیخدایی و خداباوری ما درصد کمی از آن حاصل این حافظهٔ ژنتیکی است.(شما به آن میگوئید ذات انسان، ما به آن حافظهٔ ژنتیکی میگوئیم)
حافظهٔ معمولی هم که میشناسید
وقتی بدنیا میائیم مثلِ یک کاغذ سفید است که خانواده فرهنگ و آموزش ها و هرچیزی که میبینیم، میشنویم، بو میکنیم، فکر میکنیم، این کاغذ را پر میکند
در واقع اینکه شما میگی من از تهِ دلم حس میکنم خدایی وجود دارد، علتش حافظهٔ ژنتیکی و حافظهٔ معمولی است
در واقع ذاتی وجود ندارد، فطرتی نامرئی، وجود ندارد، باورهای ما در این دو است
ما با آن به دنیا میائیم و میمیریم
میشود با دستکاری مغز، قسمت پیشانی میزان اعتقاد به خدا را کم کرد!(مقالهٔ آن با تأییدیه ISI وجود دارد، خیلی تازگی ندارد!)
میشود با دستکاری مغز، همین امروز ناراحتی و افسردگی را درمان کرد
افسردگی که فکر میکنید علتش روح است نه مغز، حتی با خوردن قرص
مثلاً با اعمال یک نیروی الکترومغناطیسی همه چیز برمیگردد به مغز انسان
این بحثِ منشاء خداباوری بود و یک دلیل برای عدم وجود خدا میباشد
حال پرسش اینست که چرا برای علت ها، برای پدیده ها، برای علتِ پدیده ها خداسازی میکنید؟!
خودتان هم میدانید! دیر یا زود علتِ هر پدیده ای که الان شناخته نشده، کشف خواهد شد
یکی از دلایل رَد خدا، شناختِ صفات و فلسفهٔ خداباوری است که بعداً در موردش خواهیم نوشت
خدا ساختهٔ ذهن بشر است برایِ پاسخ به سؤالاتی که علتش را نمیدانسته
اما الان که ما پاسخ بسیاری از سؤالات را میدانیم چطور؟!
شما میگی مثلاً علت این همه نظم چیست و علم میگوید نظم نسبی است و حاصل آزمون و خطاهاست، حاصل تصادفات است
این که الان میبینید کلی آزمون و خطا داشته تا به اینجا رسیده است
در واقع اگر نیتروژن وقت و زمان کافی داشته باشد به جایی میرسد که از خودش میپرسد من کی هستم چرا هستم
در حالیکه نمیدانسته یک زمانی، یک نیتروژن بوده که حاصلِ آزمون و خطاست
علم را قبول نداری، بسیار خب مشکلی نیست
میگی نظم حاصل تصادفات، شانس ها و آزمون و خطاها نیست؟! خب این هم قبول، پس بگو حاصل چیست؟!
منطقی ترین و عاقلانه ترین جوابی که میتوانی بدهی اینست که یک علت دیگر دارد
نباید خداسازی کنی و بگوئی نه علتش خداست
باید بگوئی علتی دیگر دارد، علتی علمی طبیعی، چرا خداسازی کنیم؟! آخر مگر انسانِ بدوی هستیم!
صفاتِ تعریف و منشاء خدا را بشناسید تا بیخدا شوید، تا نشناسی بیخدا نمیشوی
در واقع زمانی بیخدا میشوید که دانا باشید و علم گرا منطقی، و زمانی خداباور میشوید که علم گرا و منطقی و دانا نباشید
پس خدا نادانی ماست
هرچه بیشتر بدانی، بیشتر شک میکنی به باورها و اعتقاداتت.

 

 

کلمات کلیدی:چرا بی خدا شده اید؟ دلایل بی خدایی,دلیل بی خدایی,چرا بی خدا میشوند؟,دلیل آتئیست شدن,دلیل بی اعتقادی به خدا چیست؟,خدایی وجود ندارد,مباحث آتئیست ها

 

 لینک دانلود
حجم فایل