مجله تفریحی فان دبلیو

دیپ وب و دارک وب,کتاب های نایاب,ترسناک,اسرار کشف نشده,اسرار کیهان,اجنه و شیاطین

داستان خانه ۶۶۶ | قسمت پنجم

خانه ی ✝️ ۶۶۶ ✝️

بخش پنجم ( پایانی)

بعد از مسلمان شدنم همش افرادم دنبالم بودند,یکشب منو گرفتن و وارد خانه کردن,علی که سرباز ارشد شده بود,با چاقو دست منو خراشید و خونو خورد,سامانم همون کارو کرد,محمد چاقو رو گرفت و کرد تو گردن سامان و دست منو باز کرد,منم لگدی به علی زدم و و با دستم گردنشو پیچوندم,از اونجا زدم بیرون (با محمد ) میدونستم قراره نفرات جدیدی به خانه ی ۶۶۶ بیان,محمدم با خواهر حدیث ازدواج کرد,میدونستم که شیطان میاد سراغم,رفتم و چند تا فرشته ی محافظ انتخاب کردم.ولی میدونستم باید یک جوری خانه رو نابود کنم.

منبع:کانال ترسناک

مجله تفریحی فان دبلیولینک دانلود
حجم فایل